image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 932
  • Tất cả: 67453
Đại hội Công đoàn trường Mầm non xã Yên Cường, nhiệm kỳ 2023-2028

Vừa qua, Công đoàn Trường Mầm non xã Yên Cường đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Ngô Văn Đảng, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã tới dự

anh tin bai

 

anh tin bai

     Công đoàn Trường Mầm non Yên Cường có 52 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; phối hợp với nhà trường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm đều tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và thực hiện ký kết giao ước thi đua đầu năm học. Công đoàn phối hợp với nhà trường tích cực xây dựng và sử dụng hiệu quả các loại quỹ, phối hợp với chuyên môn rà soát, giám sát thực hiện các chế độ đúng qui định; thường xuyên quan tâm công tác bảo hộ và an toàn vệ sinh lao động gắn với phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; phong trào “Xanh- sạch- đẹp”. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên được quan tâm. Phối hợp triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành và công đoàn cấp trên phát động.

anh tin bai

    Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trường mầm non Yên Cường phấn đấu 100% đoàn viên và người lao động được quán triệt học tập Nghị quyết các cấp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định của ngành, nội quy của cơ quan. 100% đoàn viên thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường-đảm việc nhà”; 100% đoàn viên công đoàn đạt Lao động tiên tiến hàng năm. Mỗi năm có 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, tập thể đạt lao động xuất sắc, công đoàn được tặng bằng khen và cờ thi đua của UBND tỉnh. 

anh tin bai

 

anh tin bai

   Phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội, đồng chí Ngô Văn Đảng, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện và đồng chí Ngô Thị Miền, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn Trường Mầm non Yên Cường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là công tác phối hợp với Công đoàn xã Yên Cường trong thực hiện các nhiệm vụ. Các đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn trường tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn giảng dạy. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành và của công đoàn phát động; xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm, nêu cao vai trò của cán bộ, viên chức, đoàn viên trong các phong trào thi đua, phát huy dân chủ, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Chấp hành khóa mới cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp; tiếp tục xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn.

anh tin bai

     Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Công đoàn khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguồn: https://yyen.namdinh.gov.vn/huyen-uy/dai-hoi-cong-doan-truong-mam-non-xa-yen-cuong-nhiem-ky-2023-2028-284085

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Cường- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Cường - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayencuong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang