image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 1 294
  • Tất cả: 80420
NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2023 XÃ YÊN CƯỜNG
Trong không khí của nhân dân cả nước sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023. Cán bộ và nhân dân xã Yên Cường tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) tại các khu dân cư trên địa bàn xã.

Đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng trong một Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Trải qua 93năm ra đời và phát triển (18/11/1930 - 18/11/2023), Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, từ Hội Phản đế đồng minh, là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp và phát huy được truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Một số hình ảnh tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn xã Yên Cường

anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Cường- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Cường - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayencuong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang