image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 172
  • Trong tuần: 1 063
  • Tất cả: 37698
08/02/2023 Ý Yên lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Khắc ghi lời Bác dạy: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua phong trào thi đua trên địa bàn huyện đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.

anh tin bai

 

    Với Ý Yên, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm và từng giai đoạn.

    Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra cũng như nhiệm vụ và hoạt động của các ngành, các địa phương và trên từng lĩnh vực cụ thể. Nổi bật như Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;  “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”;  “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;  “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 cũng như các phong trào thi đua trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do huyện và các cơ quan, ban ngành địa phương phát động đã được triển khai đều khắp và tổ chức thực hiện có hiệu quả với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

  

anh tin bai

 

anh tin bai

 

     Trên lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua trong sản xuất nông, công nghiệp, lĩnh vực Thương mại, Dịch vụ đã được các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực. Trong đó ngành nông nghiệp có phong trào “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm ”, “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “ Thi đua phát triển sản xuất các mô hình sản xuất Nông nghiệp”; ”Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật”; “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn” và đề án”Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”Ngành Công thương tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả của phong trào thi đua "Lao động hiệu quả - phát triển bền vững - hội nhập thành công”“Thi đua lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến kỹ thuật”Qua thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện đề ra. Riêng trong năm 2022 vừa qua, 18/19 chỉ tiêu đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất 10,56%, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, thủy sản 2,33%, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp,  tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 13,02%.Tốc độ tăng giá trị sản xuất thương mại dịch vụ : 8,04%; giá trị xuất khẩu 41 triệu USD….

    Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nổi bật là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”;  “Ngành giáo dục và đào tạo huyện Ý Yên chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022”, phong trào “Đẩy mạnh cải cách hành chính ngành giáo dục đào tạo huyện Ý Yên giai đoạn 2021-2025””Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, xây dựng cơ sở y tế sáng, xanh, sạch đẹp”…… Nhờ đó, chất lượng công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo.

    Cùng với công tác thi đua trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của toàn huyện đã hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

anh tin bai

 

    Từ phong trào thi đua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực với nhiều kết quả đáng tự hào. Điển hình là Hội Phụ nữ huyện năm qua đã trồng và chăm sóc 174.100 mét đường hoa/ 307 tuyến đường của 31/31 xã, thị trấn trong đó 33 tuyến đường hoa có độ dài 1km trở lên; chị em hội viên phụ nữ ở 31/31 xã, thị trấn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn và duy trì tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải đường làng ngõ xóm vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, duy trì thực hiện dòng kênh không rác thải, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng rộng. Ngoài ra, còn có nhiều mô hình tiêu biểu trong đóng góp làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, các mô hình sản xuất theo hướng bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm, điển hình như tổ hợp sản xuất rau an toàn Yên Dương liên kết với cửa hàng, siêu thị nông sản sạch tỉnh Nam Định sản xuất rau, củ quả sạch; liên kết với Công ty Toản Xuân sản xuất lúa Bắc Thơm số 7, ST 24, ST 25  ở Yên Lương, Yên Thắng, Yên Minh, Yên Ninh, Yên Đồng…Hiện, toàn huyện có 13 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 382 ha trong đó  có 331 ha được bao tiêu sản phẩm

    Ở lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, toàn huyện hiện có 6.126 cơ sở sản xuất kinh doanh. Mặc dù năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh làm chuỗi cung ứng bị đứt gãy nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động tìm cách khắc phục khó khăn, đổi mới công nghệ, đa dạng mẫu mã, hàng hóa phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực, hiệu quả, hoạt động, sức cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường, tạo thêm nhiều việc làm mới, giữ thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động. Các ngành, đoàn thể các địa phương tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả chương trình cho hộ nghèo vay vốn hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập như cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hóa chương trình cho vay vốn ...đồng thời gắn việc vay vốn tín dụng với việc hướng dẫn cách làm ăn khuyến nông, khuyến công và chuyn giao KHKT. Tính riêng trong năm 2022, các ngành, các lĩnh vực đã tạo việc làm cho trên 4000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 1,88%

 

anh tin bai

 

      Ngoài ra các phong trào thi đua cũng được phát động với nội dung, tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với các đợt thi đua cao điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng kinh tế - xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị; khen thưởng chuyên đề, giai đoạn; khen thưởng đột xuất... đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực học tập, công tác, hăng say lao động sản xuất và có thêm nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2022, trong khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, huyện có 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua; 7 tập thể Lao động xuất sắc; 15 cá nhân và 3 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 11 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 127 cá nhân, 40 tập thể, 5 gia đình và 17 thôn xóm, tổ dân phố được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; 15 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Trong khen thưởng tổng kết năm học đã có 1 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua; 14 tập thể Lao động xuất sắc;  2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 12 cá nhân,  8 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 263 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 291 cá nhân, 14 tập thể được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; 46 tập thể được tặng Tập thể lao động tiên tiến, 2082 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Trọng khen thưởng thành tích chuyên đề đã có 1 tập thể được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 2 tập thể  có nhiều thành tích trong công tác giải quyết chính sách; 6 cá nhân là người có công , thân nhân liệt sỹ tiêu biểu; 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất nông nghiệp; 1 tập thể có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 165 cá nhân và 62 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen thành tích chuyên đề.

 

anh tin bai

     Có thể thấy, hiệu quả thực tế từ mỗi việc làm và hành động trong các cuộc vận động và phong trào thi đua đã góp phần truyền lửa để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng đồng thời chủ động đổi mới, linh hoạt, sáng tạo ngay từ những việc nhỏ, việc cơ bản gắn liền với những lợi ích sát sườn theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thủ", để từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Những kết quả này cũng chính là động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn: https://yyen.namdinh.gov.vn/huyen-uy/y-yen-lan-toa-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-279473

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Cường- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Cường - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayencuong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang