image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 956
  • Tất cả: 67477
Ý Yên tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, trong thời gian qua, huyện Ý Yên đã đa dạng hóa hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

 
anh tin bai

    Trong đó kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống. Đồng thời thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội. Đây được xem là những giải pháp hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

     Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35, huyện Ý Yên đã tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 trong đó chú trọng lựa chọn cán bộ, công chức, đảng viên có đủ năng lực, trình độ, đạo đứcĐồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết 35 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Thời gian qua, sự phối hợp hoạt động của Ban Tuyên giáo - cơ quan thường trực BCĐ 35 huyện với các ban, ngành, các địa phương, đơn vị trong huyện đã có kết quả trong việc chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, tăng cường cung cấp thông tin chính thống, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Như trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 19 việc tuyên truyền thông tin tích cực, các chủ trương chính sách, biện pháp phòng chống bệnh kịp thời của Đảng và Nhà nước đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nâng cao nhận thức cho nhân dân…..

    Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có chuyển biến tích cực, rõ nét; những thông tin xấu, độc bị đẩy lùi, hạn chế, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước

    Cùng với đó, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã đẩy mạnh thực hiện Chủ đề công tác năm  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với triển khai Chủ đề công tác năm của Huyện ủy. Đồng thời, huyện chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, qua đó thu hút, định hướng học viên hiểu và nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

      Trong bối cảnh mạng Internet phát triển mạnh mẽ, để nâng cao sức chiến đấu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch trên không gian mạng, huyện Ý Yên  đã coi trọng thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội, qua đó kịp thời đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận. 

     Ban Chỉ đạo 35 huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm các quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Chủ động chỉ đạo rà soát và ngăn chặn việc đưa các thông tin sai sự thật, những thông tin nhạy cảm, thiếu kiểm chứng, lôi kéo, kích động người dân chống đối hoặc tuyên truyền trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

     Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: "Nhận thấy ngoài tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị báo cáo viên, các hội nghị lồng ghép chuyên đề thì việc xây dựng các chuyên trang mạng xã hội là hết sức cần thiết, có sức hấp dẫn, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên theo dõi. Vì vậy, thời gian qua, cùng với việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các nguồn tin xấu, độc gây hoang mang dư luận, Fanpage "Ý Yên Trong Tôi" và nhóm  facebook Ý Yên Quê Mình đã tích cực tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt, định hướng dư luận trước những vấn đề nổi cộm trong xã hội được đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm. Đến nay trang thông tin điện tử “Ý Yên trong tôi" và các tài khoản facebook này đã thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Việc đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động tăng cường thông tin tích cực, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn trên mọi mặt trận, đặc biệt trên Internet, mạng xã hội đã thể hiện rõ hơn tính nhạy bén, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng  trong tình hình mới".

anh tin bai

    Ngoài ra, các cơ quan, cá nhân, tổ chức thành lập các tài khoản, trang mạng xã hội theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 huyện để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về quê hương, về hoạt động của ngành, lĩnh vực phụ trách.  Đến nay, một số Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng trang fanpage, các nhóm facebook và duy trì các hoạt động đăng tải các nhiệm vụ chính trị xã hội khá hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân của các xã, thị trấn cơ bản đều thành lập các tài khoản và duy trì hoạt động đều đặn. Không chỉ đăng tải bài viết, chia sẻ, bình luận, phản ánh các hoạt động của địa phương, các tổ chức Hội, đoàn thể mà các tài khoản mạng xã hội này còn tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

anh tin bai
anh tin bai

   Đa dạng hóa các hoạt động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Ý Yên trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: https://yyen.namdinh.gov.vn/huyen-uy/y-yen-tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-284941

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Cường- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Cường - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayencuong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang