image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 192
  • Trong tuần: 1 083
  • Tất cả: 37718
Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện Ý Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp
Sáng ngày 15/12/2022, tại Hội trường Nhà văn hóa Trung tâm huyện đã diễn ra phiên bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
anh tin bai

     Đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa Kỳ họp.

     Trong phiên làm việc buổi sáng, Kỳ họp tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình làm việc.

anh tin bai

    Đồng chí Trần Bình Định, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ Kỳ họp trước.

anh tin bai

    Đồng chí Ngô Quang Đoàn, UVBTVHU, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy trình bày báo cáo giám sát về giải quyết các ý kiến của cử tri từ Kỳ họp thứ Tư.

anh tin bai

    Đồng chí Bùi Thị Hòa, UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu gồm 13 nội dung ở 4 lĩnh vực.

anh tin bai

    Đồng chí Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo, trình thông qua kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

     Với tinh thần tập trung, dân chủ và phát triển, Kỳ họp lần này cũng đã dành nhiều thời lượng cho hoạt động thảo luận theo tổ, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn để làm rõ một số nội dung mà đại biểu và cử tri trong huyện đang quan tâm, tập trung vào các vấn đề thuộc 4 nhóm lĩnh vực gồm tài nguyên môi trường, giao thông, điện lực, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn những vấn đề nổi cộm được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm. Các câu hỏi chất vấn rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề.

anh tin bai

    Phát biểu ý kiến tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung của Kỳ họp và khái quát một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp cùng sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2022 trên tất cả các mặt công tác. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình và làm rõ hơn một số vấn đề mà các đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm; chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan có liên quan xem xét, trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu HĐND huyện để thông tin cho cử tri được biết; đồng thời thể hiện sự quyết tâm cao của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. Năm 2023 được dự báo là năm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy đồng chí Chủ tịch UBND huyện kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân đồng sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2023, góp phần xây dựng quê hương Ý Yên ngày càng giàu mạnh, văn minh, sớm về đích là huyện NTM kiểu mẫu.

anh tin bai

anh tin bai

Đ/c Lê Trung - Thư ký kỳ hop thông qua các Nghị quyết 

     Cũng trong chương trình Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết, nhất trí cao thông qua 07 Nghị quyết quan trọng là: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện và kế hoạch đầu tư công huyện Ý Yên năm 2023; Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương huyện Ý Yên; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về việc thông qua cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023; Nghị quyết về việc thông qua cơ chế hỗ trợ công tác quản lý, đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống thiên tai huyện Ý Yên giai đoạn 2022 – 2025; Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

anh tin bai

    Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện Ý Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực từ UBND, các Ban HĐND huyện và các cơ quan chuyên môn, các Nghị quyết được thông qua đều đúng thẩm quyền, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

anh tin bai

     Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đinh Đức Tuyến TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, các đại biểu HĐND đã nghiêm túc, trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp; dành thời gian nghiên cứu tài liệu; phản ánh sát thực tình hình của huyện và tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Kết quả của kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. HĐND giao cho UBND huyện khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được Kỳ họp thông qua. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, thông tin tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của Kỳ họp; tiếp tục cổ vũ, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiết thực góp sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thường trực HĐND huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan, tổ chức cho các vị đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ Sáu và tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện.

    Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 và làm tiền đề, nền tảng cho cả nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2023 sát đúng với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, cần bám sát theo định hướng của cấp uỷ, HĐND và UBND huyện để xác định được những nội dung, công việc có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. UBND huyện, UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Rà soát, quản lý tốt các nguồn thu; điều hành, quản lý chi ngân sách; chú trọng công tác quản lý đầu tư công, xử lý nợ xây dựng cơ bản, tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; hoàn thành GPMB và đẩy nhanh tiến độ các dự án của tỉnh trên địa bàn và dự án trọng điểm của huyện. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục – y tế. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống mới, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cần thực hiện trong thời gian tới, đó là chỉ đạo, tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Qúy Mão vui tươi, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Tổ chức, quản lý tốt các lễ hội đầu năm. Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tổ chức giao quân nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu ở tất cả các xã, thị trấn. Đảm bảo  an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là trong thời gian Tết Nguyên đán.

      Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Nguồn: https://yyen.namdinh.gov.vn/hoi-dong-nhan-dan-huyen/ky-hop-thu-sau-hdnd-huyen-y-yen-khoa-xix-nhiem-ky-2021-2026-thanh-cong-tot-dep-246107

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Cường- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Cường - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayencuong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang