image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 1 013
  • Tất cả: 37648
Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chiều ngày 7/12/2022, Huyện ủy Ý Yên đã tổ chức hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
anh tin bai

 

anh tin bai

     Các đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, cho ý kiến về Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Ý Yên năm 2023 và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

anh tin bai

 

anh tin bai

       Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt trong các tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp cùng sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các mặt công tác và giành được những kết quả khá toàn diện.

anh tin bai

 

anh tin bai

       Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả tạo tiền đề vững chắc để triển khai các giải pháp phục hồi và thúc đẩy các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng cao, trong đó tổng giá trị sản xuất tăng 10,56%; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 2,33%; Công nghiệp – xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 8,04%; tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn là 12,2%. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 20 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm tỷ lệ 93,5%. Lĩnh vực tài chính – tín dụng đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Thu ngân sách đạt 111% dự toán, dư nợ tín dụng ước tăng 120% so với đầu năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, các khu đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

    Công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực và có nhiều chuyển biến rõ nét so với năm 2021. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: tỷ lệ số hóa; tỷ lệ trả kết quả điện tử được tăng lên. Các lĩnh vực văn hóa -xã hội được phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19. Huyện đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Lĩnh vực y tế - giáo dục tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác an sinh xã hội được chú trọng; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền chi trả hơn 900 triệu đồng. Quốc phòng – An ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

    Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và có những chuyển biến tích cực. Tập trung chỉ đạo thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên. Tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; Phương thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng các cấp có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác quản lý Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực và các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ tiếp tục được tăng cường. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trưc UBND huyện trình bày báo cáo dự thảo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết về việc thông qua cơ chế hỗ trợ xây dựng chương trình xây dựng NTM và chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Nghĩa, UVBTVHU, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo dự kiến dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2023 và các tờ trình liên quan kế hoạch đầu tư công

     Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo dự kiến dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2023; dự thảo nghị quyết về việc thông qua cơ chế hỗ trợ xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn/xóm, tổ dân phố kiểu mẫu và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2023 từ nguồn ngân sách huyện; thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND huyện.

anh tin bai

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, công vụ được giao; đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả mà các ngành, các địa phương, nhân dân toàn huyện đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

    Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 và làm tiền đề, nền tảng cho cả nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu BCH Đảng bộ huyện, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, thủ trưởng các phòng ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc  khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2023 sát đúng với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, cần bám sát theo định hướng của cấp uỷ, HĐND và UBND huyện để xác định được những nội dung, công việc có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. UBND huyện, UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Rà soát, quản lý tốt các nguồn thu; điều hành, quản lý chi ngân sách; chú trọng công tác quản lý đầu tư công, xử lý nợ xây dựng cơ bản, tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; hoàn thành GPMB và đẩy nhanh tiến độ các dự án của tỉnh trên địa bàn và dự án trọng điểm của huyện. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục – y tế. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống mới, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

     Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Nguồn:https://yyen.namdinh.gov.vn/huyen-uy/hoi-nghi-lan-thu-muoi-ban-chap-hanh-dang-bo-huyen-khoa-xxiv-nhiem-ky-2020-2025-244895

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Cường- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Cường - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayencuong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang