image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 1 152
  • Tất cả: 57780
Hội đồng nhân dân Ý Yên nâng cao hiệu quả hoạt động

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND 2 cấp huyện Ý Yên có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử ở địa phương.

 Đại biểu HĐND xã Yên Đồng giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn.

Đại biểu HĐND xã Yên Đồng giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn.

Đầu tháng 4-2023, HĐND xã Yên Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thảo luận và quyết định một số nội dung về việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao,  kiểu mẫu trên địa bàn xã. Cụ thể là đầu tư, hỗ trợ xây dựng tuyến đường tây làng Ninh Xá Hạ với kinh phí dự toán khoảng 350 triệu đồng; đầu tư sửa chữa cải tạo các công trình khu B Trường Tiểu học Yên Ninh và Trường Mầm non khu Trung tâm, với kinh phí dự toán khoảng 400 triệu đồng; đầu tư nâng cấp, cải tạo làm đường cấp phối khu đấu đất giãn dân khu cửa Đền Lũ Phong, kinh phí dự toán khoảng 350 triệu đồng; đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường khu vực thôn Ninh Xá Hạ, dự toán kinh phí khoảng trên 1 tỷ đồng (trong đó UBND xã sẽ hỗ trợ 30%, số tiền còn lại hơn 600 triệu đồng huy động từ nhân dân đóng góp). Dự kiến nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các công trình được trích từ ngân sách xã, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác theo chương trình xây dựng NTM nâng cao. Kết quả, 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ xây dựng NTM nâng cao,  kiểu mẫu. Đây là nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề về thực hiện các dự án đầu tư của xã theo quy định của pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không chỉ riêng HĐND xã Yên Ninh, HĐND các xã, thị trấn huyện Ý Yên đã tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ, kỳ họp phát sinh đột xuất để xem xét, quyết định các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác cán bộ… từ thực tiễn cuộc sống đặt ra, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Đồng chí Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Ý Yên cho biết: Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện đã quyết liệt thực hiện các giải pháp  nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; tăng cường hoạt động giám sát đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND; đẩy mạnh việc phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan. Bên cạnh đó HĐND huyện cũng quan tâm nâng cao chất lượng và bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã, Thường trực HĐND huyện đã mở 6 lớp tập huấn cho tất cả đại biểu HĐND và công chức văn phòng 31 xã, thị trấn; tổ chức cho 100% đại biểu HĐND huyện tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện do Sở Nội vụ và Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức; tham dự lớp tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND đối với Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; tham gia các hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố; tổ chức 2 hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để trao đổi và đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của HĐND các xã, thị trấn trong nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đặc biệt, HĐND 2 cấp huyện Ý Yên luôn chú trọng đổi mới hoạt động giám sát chuyên đề; nội dung bám sát những vấn đề được nhiều cử tri, đại biểu quan tâm như: kế hoạch đầu tư công trung hạn; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng cơ bản trong chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương; công tác quản lý đất công ích; việc thực hiện các quy định của các cấp, các ngành trong thực hiện chế độ chính sách đối với người có công trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội; việc xử lý hành chính trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; công tác rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ; việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác vệ sinh môi trường... Qua giám sát, các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; đồng thời kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cơ quan chức năng khắc phục những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đơn cử như qua giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2019-2021 trên địa bàn huyện”, Thường trực HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số công trình không xác định được nguồn vốn và kế hoạch vốn nên không đảm bảo được nguồn kinh phí thanh, quyết toán, dẫn đến tình trạng nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án còn gặp khó khăn. Vẫn còn tồn tại một số công trình gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và một số công trình chưa thực hiện công tác nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào sử dụng... Dự án củng cố xử lý trọng điểm đê tả Đáy đã hoàn thành, đến nay chưa thực hiện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dẫn đến gây khó khăn cho công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình trên tuyến trong mùa mưa bão. Nhiều công trình do xã làm chủ đầu tư đã hoàn thành từ lâu nhưng chưa có quyết định phê duyệt quyết toán. Từ đó, Thường trực HĐND huyện đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị đối với UBND huyện, các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn khắc phục.

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, HĐND 2 cấp huyện Ý Yên đã đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện tổ chức 7 kỳ họp, HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 130 kỳ họp. HĐND huyện ban hành 78 nghị quyết, HĐND các xã, thị trấn ban hành gần 1.000 nghị quyết. Các nghị quyết được HĐND 2 cấp ban hành cơ bản phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương, nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

(Bài - Ảnh: Văn Trọng - Báo Nam Định)

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Cường- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Cường - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayencuong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang