image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 955
  • Tất cả: 67476
BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2023)

BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2023)

CỦA BCH ĐOÀN XÃ YÊN CƯỜNG 

Kính thưa toàn thể nhân dân, thưa các đồng chí và các bạn.

Tháng 3/1961, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày Kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh hằng năm.

Trải qua 92 năm, qua 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp không ngừng được củng cố, lớn mạnh. Hiện nay, trên địa bà xã có 14 chi đoàn, trong đó có 11 chi đoàn thôn, 3 chi đoàn nhà trường.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Đoàn đã thực hiện tốt chức năng “đội hậu bị tin cậy của Đảng”. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ ưu tú của mình tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và các đoàn thể nhân dân.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước hiện nay trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế và phát triển, với vai trò xung kích, sáng tạo, là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đóng góp tích cực, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để xứng đáng là “đội hậu bị tin cậy của Đảng” và tiếp tục vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, trong những năm tới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng cùng cấp đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội; bồi dưỡng, giới thiệu đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu để bổ sung cán bộ cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Thứ hai, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; kiên định, kiên trì giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, coi trọng giáo dục niềm tin sắt son với Đảng, với Bác Hồ cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ và chất lượng sinh hoạt chi Đoàn.

Thứ ba, tổ chức triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Thứ tư, tích cực đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Các tổ chức của thanh niên Việt Nam cần đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên, tiếp cận và tổ chức các nội dung, hoạt động hỗ trợ phù hợp với thanh niên,…

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Viết tiếp những trang sử vẻ vang đó, trong những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, trực tiếp của Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ xã, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cùng sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong xã, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã nhà có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả nổi bật, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, từng bước đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đặc biệt, trong năm 2021,2022 trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, xã hội. BCH Đoàn xã đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ công tác trực chốt, phòng, chống dịch bệnh, tiêm vacxine phòng Covid – 19 trên địa bàn xã.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có nhiều sáng tạo, đổi mới, bám sát nhu cầu của thanh niên thông qua việc đẩy mạnh tuyên tuyên truyền trên các trang mạng xã hội do các cấp bộ Đoàn, Hội quản lý với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; đăng tải, chia sẻ tin/bài tuyên truyền về các sự kiện chính trị; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền các hoạt động Đoàn – Hội – Đội; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn xóm kiểu mẫu…

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Trước mắt là được tỉnh công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được xã nông thôn mới kiểu mẫu, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cần thay đổi tư duy, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; cải tạo khuôn viên nhà ở, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, khoa học, tự phân loại, xử lý rác thải ngay tại các hộ gia đình; Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật có tầng hầm bioga; Tích cực trồng hoa, cây xanh ven đường, có hệ thống điện chiếu sáng, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 92 năm qua, BCH Đoàn xã và tuổi trẻ xã nhà giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy khát vọng dựng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Cường- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Cường - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayencuong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang